UCB1 Fıstık Anacı Ve Diğer Geliştirilen  Antep Fıstığı Anaçları

 

UCB1

 

ABD’de ıslah edilmiş Pistacia atlantica (dişi) x P. İntegerrima (erkek) ABD'de oldukça yaygın ve son yıllarda ülkemizde de kullanılmaya başlanan bir anaçtır. Tohum anacıdır. Aynı zamanda konal olarak mikro çoğaltma yöntemi ile de üretilmektedir.

Verticillium solgunluğu hastalığına dayanıklıdır.

Top Bushy Sendrom hastalığı görülmektedir. (URL1) Erişim tarihi 12.09.2022

 

Platinum

 

ABD 'de ıslah edilmiştir. Pistacia atlantica (dişi) x P. İntegerrima (erkek) melezlerinden ABD 'de son yaygın bir anaç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Melezlemeyle elde edilen bu anaç klon anacıdır.  Mikro çoğaltma ve hava daldırma ile başarılı bir şekilde üretilmektedir.

UCB1 e göre üzerindeki aşılı çeşitlerde verim %65 daha fazla olduğu belirtilmektedir.

Verticillium solgunluğu hastalığına dayanıklıdır.

Top Bushy Sendrom hastalığı görülmemektedir. (URL1, URL2) Erişim tarihi 12.09.2022

Adex

 

İspanya'da Pistacia atlantica (dişi) x P. İntegerrima (erkek) melezlerinden elde edilmiştir. Mikro çoğaltma ile üretilen klonal bir anaçtır.

Verticillium solgunluğu hastalığına dayanıklıdır.

Killi topraklara uyumludur.

Aşılı çeşitlerden erken verim alındığı belirtilmektedir. (URL3) Erişim tarihi 12.09.2022

 

Arota

 

İran'da Pistacia atlantica (dişi) x P. İntegerrima (erkek) melezlerinden elde edilmiştir. Tohum anacıdır.

UCB1 ile kıyaslanan bu anacın hem anaç gelişimi hemde aşılı İran çeşitlerinin daha üstün olduğu belitilmektedir. (URL4) Erişim tarihi 12.09.2022

Kaynakalar

1-https://arastirma.tarimorman.gov.tr/

afistik/Belgeler

/AYRILMI%C5%9E%20MAKALELER/

105-SON%20YILLARDA%20GEL%

C4%B0%C5%9ET%C4%B0R%

C4%B0LEN%20ANTEPFISTI%C4%9EI

%20ANA%C3%87LARI%202021.pdf

2-https://patents.google.com/patent

/USPP27319P3/en

3-https://www.provedo.com/

wp-content/uploads/

pdf_productos/provedo_adex-en.pdf?x80817

4-https://www.researchgate.net/publication

/341363822_'Arota'_A_New_Interspecific_

Hybrid_Pistachio_Rootstock

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR