ALGİNİK ASİT

Alginik asit; gıda endüstrisi, tıp, kimyasal, kağıt, tekstil ve ziraat endüstrilerinde kullanım alanlarına sahip, deniz yosunlarından (doğal kahverengi alglerden) elde edilen anyonik bir heteropolisakkarittir. Alginik asidin, alginate lyase enzimi vasıtasıyla yıkımının gerçekleşmesi sonucunda oligoalginate ve doymamış bir monosakkarit (4-deoxy-L-erythro-5-hexoselulose uronic asit) oluşur. Alginate lyase, polysaccharide lyase 7 ailesine mensup olup farklı çevrelerde yaşayan organizmalar

(Deniz yosunları) tarafından üretilen bir enzimdir Alginik asit yaygın kullanım alanları (tıp, kimyasal endüstrisi, tekstil, kağıt, ziraat endüstrisi…) okyanuslarda bol bulunmaları, polimer olarak ve yıkımıyla elde edilen ürünlerin yarayışlılığı nedeniyle de oldukça dikkat çekmiştir. Bitki hücre duvarında bulunan oligosakkaritlerin büyüme ve gelişme üzerinde teşvik edici veya geriletici etkisi olabileceği yaygın bir şekilde bilinmektedir. Bu bilgiye binaen, deniz yosunlarının hücre duvarından elde edilen polisakkaritlerin ve oligosakkaritlerin bitkide büyümeyi teşvik ettiği belirlenmiştir. Oligosakkaritler kahverengi deniz yosunlarından depolimerizasyon edilmek suretiyle elde edilmektedir. Oligosakkaritler, farklı bitkilerde azotun bitkiye yarayışlığını arttırmak suretiyle ve temel bitki metabolizmasını düzenleyerek bitki büyümesini teşvik etmektedir. Öte yandan, kırmızı deniz yosunlarından depolimerizasyon yoluyla elde edilen oligo-karragenan maddesi, tütün bitkisinin büyümesini; fotosentezi, azot asimilasyonunu, temel metabolizmayı ve hücre bölünmesini arttırmak suretiyle teşvik etmektedir. İlaveten oligo-karragenan, tütün bitkisini; virüs, fungus ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruma özelliğine sahip antimikrobal aktivite gösteren bir maddedir. Ayrıca oligo-karragenan, 3 yaşındaki okaliptüs bitkisinin büyümesini; fotosentezi, azot asimilasyonunu ve temel metabolizmayı arttırmak suretiyle teşvik ettiği tespit edilmiştir

Sonuç olarak deniz yosunu içeriğinde bulunan oligosakkaritler kültür bitkilerinde ve ağaçlarda büyüme ve gelişmeyi, hücre bölünmesini karbon ve azot asimilasyonunu arttırmak suretiyle teşvik ederken; temel metabolizmayı, yine hücre bölünmesini ve patojenlere karşı savunmayı antimikrobal etkisi sayesinde arttırmaktadır.

ÇİNKO

Çinko, protein ve karbonhidrat metabolizmasında önemli fonksiyonları yanında, fizyolojik membran stabilitesinde etkinliği, enzim aktive etme yeteneği ve oksin sentezi gibi fonksiyonları nedeni ile doğrudan verimi ve kaliteyi etkileyen önemli bir mikro elementtir.

Çinko, noksanlığı yaygın olarak görülen mikro elementlerden birisi olup bitkisel üretimdeki önemi ve kullanımı giderek artmaktadır. Çinko noksanlığında, ribonükleik asit (RNA) düzeyleri ile hücrenin ribozom içeriğinde belirgin bir azalma olmakta ve RNA sentezindeki bu azalma ise protein oluşumunu engellemekte, glikoz ile serbest amino asit ve DNA düzeylerinin artmasına yol açmaktadır. Ayrıca, çinko noksanlığında, bitkinin indol-3- asetik asit ve absisik asit ve triptofan içerikleri azalmaktadır. Bu durum doğal olarak bitkinin normal gelişimini engellemekte ve bitkisel üretimde önemli oranda ürün kaybına neden olmaktadır.

Alginik asit ve çinko kullanımı verim üzerinde olumlu etkiler sağlayacaktır. 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR